Waddenzee nu Unesco Werelderfgoed

De Waddenzee werd in juni 2009 al toegevoegd op de Werelderfgoedlijst maar het is nu officieel. Kishore Rao, afgevaardigde van de UNESCO, overhandigde de oorkonde Werelderfgoed Waddenzee aan demissionair minister Gerda Verburg (LNV). De overdracht vond plaats op een boot op de Waddenzee bij Lauwersoog.

Verburg presenteerde meteen het nieuwe logo (met een een golf en een bruinvis die bijna als een vogel door het water gaat) voor het gebied. Ook het Duitse deel van de Waddenzee behoort tot het Werelderfgoed.

Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. De Waddenzee is in maar liefst 3 natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken!

Waddenlandschap – jong en oorspronkelijk
Het waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd zo’n 7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling.

Waddenrijkdom – wonderlijk dynamisch
De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variëteit van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te groeien, te ruien of te rusten.

Waddenleven – zeldzaam gevarieerd
Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vind er niet alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied. En er leven zo’n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water. Zo’n enorme variatie als in de Waddenzee vind je nergens ter wereld!

Een weekendje van de Wadden genieten? Accommodaties op de Nederlandse Waddeneilanden …

Of naar de Duitse Wadden zoals Borkum en Norderney ? Accommodaties op de Duitse Waddeneilanden …

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Tags: ,

About YvonneHB